Škola gitare za djecu

Za najmlađe polaznike program je prilagođen s obzirom na težinu, brzinu usvajanja novog gradiva i pristup učenju.

Na samom početku škole gitare upoznaje se sa samim instrumentom, njegovom građom, načinom dobivanja tona i slično. Zatim se uči svirati na praznim žicama, te se prati gdje se iste zapisuju u notnom crtovlju. Potom slijede razne vježbe za lijevu i desnu ruku.

Uz sve ovo uči se osnovna glazbena teorija, sa naglaskom na učenje potrebnih nota za vježbe i kompozicije koje slijede.

U program su uvrštene razne dječje pjesmice, kako bi djeci bilo lakše usvojiti gradivo uz melodije koje su im poznate. One se također mogu izvesti na različitim nivoima težine, jednoglasno, višeglasno u različitim tonalitetima, u duetu i sl., ovisno o stupnju i napretku učenja pojedinca.

Uz navedeno, usvajaju se i note iz klasične gitarske literature namijenjene polaznicima glazbenih škola. Tu spadaju razne etide i kompozicije, prvenstveno namijenjene razvijanju sviračke tehnike i snalaženju u notama.

Otvorena je i mogučnost sviranja programa po želji, zajedničko muziciranje sa drugim polaznicima i eventualni prelazak na električnu ili bas gitaru, ukoliko se za to pokaže interes.

Poduka gitare se obavlja individualno, dakle jedan na jedan, u opuštenoj ali radnoj atatmosferi. Ukoliko polaznik pokaže veliki angažman i zaintiresiranost, sat gitare se može malo i produžiti.

Učenje gitare mora biti zabavan proces, pa se ne forsira točno zadani program već učenik može birati program ukoliko instruktor smatra da postoji tehnička spremnost. I uvijek valja uzeti u obzir da napredak ovisi koliko o radu instruktora toliko i o zalaganju polaznika i pračenju uputa te odrađivanju zadanih vježbi kod kuće.

 

Gdje smo?

Eduard Škola Gitare

fefewf

Ukoliko želite, instrukcije iz gitare se mogu odviti na adresi koja vama odgovara.

Kontaktirajte nas na broj 091/5481203

ili putem obrasca:

1 + 6 =